cart.general.title

Chính sách bảo mật

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết về vấn đề giao hàng

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.